مقام معظم رهبری

سال حمایت از کالای ایرانی
جمعه 2 اسفند 1398

بسم الله الرحمن الرحیم

ایده های برتر فرهنگی

سازمان تبلیغات اسلامی

اداره کل تبلیغات اسلامی
استان خراسان شمالی

امام خامنه ای: به كار فرهنگى به معناى واقعى كلمه اهتمام ورزيد. امام خامنه ای: استقلال يك ملت فقط با استقلال فرهنگى تأمين مى‏ شود. امام خامنه ای: ‏آنچه كه براى كشور ما و براى عناصر فرهنگى مهم است، گسترش كيفى فرهنگ است. امام خامنه ای: بخش عمده ‏ى فرهنگ، همان عقايد و اخلاقيات يك فرد يا يك جامعه است. امام خامنه ای: آن چيزى كه خطر جدى است، تهاجم فرهنگى است. امام خامنه ای: اشكال ضايعات فرهنگى اين است كه زود فهميده نمى‏ شوند امام خامنه ای: فرهنگ انقلاب ما فرهنگ توحيد و عبوديت است.

چشم انداز


الف - در برنامه ها (به ترتيب اولويت) :
 1. مديريت محيط تعاملي و افزايش ظرفيت تعامل با نهادهاي دولتي و غير دولتي ، تشكلهاي ديني و مردمي و اقشار تاثيرگذار و رسانه هاي جمعي
 2. افزايش امكان دستيابي آحاد جامعه به آموزه هاي ديني و تبليغ دين
 3. متناسب سازي سرمايه ي انساني با اقتضائات حال و آينده ي تبليغ
 4. افزايش فعاليت هاي آموزشي ،فرهنگي و هنري مشترك بين مسجد و مدرسه
 5. آمايش منطقه اي در فعاليت هاي فرهنگي
 6. توسعه ، اعتلاء و گسترش معرفت و فعاليت هاي قرآني
 7. ارتقاء سرمايه ي اجتماعي سازمان
 8. ساماندهي تبليغات ديني در كليه دستگاههاي مشمول برنامه چهارم توسعه
ب - در شيوه ها ( به ترتيب اولويت ) :
 1. فرايند گرايي در امر تبليغ
 2. مسجد محوري در فعاليت هاي فرهنگي – ديني
 3. روزآمدي در بكارگيري فناوري نوين در تبليغات ديني
 4. توسعه ي مشاركت زنان و جوانان در برنامه هاي فرهنگي – ديني كشور
پ - در اقدامات تشكيلاتي ( به ترتيب اولويت ) :
 1. تدوين و استمرارنظام جامع تبليغ دين كشور
 2. چابك سازي سازمان و تقدم هدايت گري بر تصدي
 3. توسعه ظرفيت و زير ساخت هاي قانوني