مقام معظم رهبری

سال حمایت از کالای ایرانی
چهارشنبه 22 آبان 1398

بسم الله الرحمن الرحیم

ایده های برتر فرهنگی

سازمان تبلیغات اسلامی

اداره کل تبلیغات اسلامی
استان خراسان شمالی

امام خامنه ای: به كار فرهنگى به معناى واقعى كلمه اهتمام ورزيد. امام خامنه ای: استقلال يك ملت فقط با استقلال فرهنگى تأمين مى‏ شود. امام خامنه ای: ‏آنچه كه براى كشور ما و براى عناصر فرهنگى مهم است، گسترش كيفى فرهنگ است. امام خامنه ای: بخش عمده ‏ى فرهنگ، همان عقايد و اخلاقيات يك فرد يا يك جامعه است. امام خامنه ای: آن چيزى كه خطر جدى است، تهاجم فرهنگى است. امام خامنه ای: اشكال ضايعات فرهنگى اين است كه زود فهميده نمى‏ شوند امام خامنه ای: فرهنگ انقلاب ما فرهنگ توحيد و عبوديت است.

چشم انداز


الف - در برنامه ها (به ترتيب اولويت) :
 1. مديريت محيط تعاملي و افزايش ظرفيت تعامل با نهادهاي دولتي و غير دولتي ، تشكلهاي ديني و مردمي و اقشار تاثيرگذار و رسانه هاي جمعي
 2. افزايش امكان دستيابي آحاد جامعه به آموزه هاي ديني و تبليغ دين
 3. متناسب سازي سرمايه ي انساني با اقتضائات حال و آينده ي تبليغ
 4. افزايش فعاليت هاي آموزشي ،فرهنگي و هنري مشترك بين مسجد و مدرسه
 5. آمايش منطقه اي در فعاليت هاي فرهنگي
 6. توسعه ، اعتلاء و گسترش معرفت و فعاليت هاي قرآني
 7. ارتقاء سرمايه ي اجتماعي سازمان
 8. ساماندهي تبليغات ديني در كليه دستگاههاي مشمول برنامه چهارم توسعه
ب - در شيوه ها ( به ترتيب اولويت ) :
 1. فرايند گرايي در امر تبليغ
 2. مسجد محوري در فعاليت هاي فرهنگي – ديني
 3. روزآمدي در بكارگيري فناوري نوين در تبليغات ديني
 4. توسعه ي مشاركت زنان و جوانان در برنامه هاي فرهنگي – ديني كشور
پ - در اقدامات تشكيلاتي ( به ترتيب اولويت ) :
 1. تدوين و استمرارنظام جامع تبليغ دين كشور
 2. چابك سازي سازمان و تقدم هدايت گري بر تصدي
 3. توسعه ظرفيت و زير ساخت هاي قانوني